Gdy człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym.

Gerhart Hauptmann

Jesteś edukatorem, trenerem? Chcesz stworzyć własne webinarium, szkolenie a może własny kurs online? Zastanawiasz się w jaki sposób technologia może Ci pomóc wzbogacić warsztat trenera czy nauczyciela?

Akademia Prowadzenia Szkoleń Online

2950 zł netto + 23% VAT

B2B | B2C

do 2400 minut

Wyślij zgłoszenie – zadbaj o swój rozwój.

Najbliższe wydarzenie

Rekrutacja w toku! Edycja - Lato 2022

ZDOBĄDŹ BILET
POBIERZ PROGRAM

Akademia Prowadzenia Szkoleń Online Moderator przeprowadzi Cię przez aspekty pedagogiczne i technologiczne, istotne w procesie tworzenia szkoleń zdalnych. Bez względu na Twoje umiejętności techniczne jak i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wyposażymy Cię w zestaw umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać natychmiast w swojej pracy. Pokażemy Ci, krok po kroku, z jakich elementów składa się cały proces przygotowania i prowadzenie szkoleń online. Cały kurs to 6 tygodni. W trakcie proponujemy spotkania z trenerem, konsultacje indywidualne, ćwiczenia oraz samokształcenie.

 • Istota kształcenia zdalnego.
  Moduł ten pozwoli Ci zrozumieć co zawiera hasło “nauczanie zdalne”. Pokażemy jak wygląda pełne spektrum edukacji zdalnej i określimy Twoje oczekiwania rozwojowe w tym obszarze. Udowodnimy dlaczego szkolenia online są ważną częścią procesu dydaktycznego oraz jakie wiążą się z nimi wyzwania i możliwości. Nauczysz się patrzeć na technologię z punktu widzenia korzyści, które niesie w procesie edukacyjnym.

 • Planowanie nauczania online.
  W tym etapie nauczysz się planować swoje szkolenia z perspektywy metodologii pracy. Spojrzymy na istotę przemyślanego planowania jako najważniejszego aspektu nauczania zdalnego. Dowiesz się dlaczego sukces szkolenia online zależy ściśle od procesu przygotowania. Zwieńczeniem edukacyjnym drugiego modułu będzie nabycie umiejętność planowania szkolenia online wraz z ustaleniem celów edukacyjnych kursu.

 • Technologia i jej zastosowanie.
  W tym module poznasz prawidłowości zastosowania konkretnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do założeń dydaktycznych. Właściwy dobór i wykorzystanie narzędzi decyduje o efekcie kształcenia. Zdobędziesz zatem wiedzę dzięki której, będziesz potrafić dobrać narzędzia adekwatnie do potrzeb i możliwości uczestników, zachowując bilans nauczania zdalnego. Spojrzymy zatem na technologię jako na zbiór pomocy dydaktycznych.

 • Ocena efektów kształcenia.
  Moduł czwarty poświęcimy omówieniu pomiaru efektów kształcenia. Przeanalizujemy korzyści z procesu ewaluacji. Nauczysz się oceniać skuteczność wybranych metod szkoleniowych. Omówimy też najczęściej popełniane błędy oraz ich skutki. Po zakończeniu modułu będziesz potrafić zaplanować, przygotować i przeprowadzić proces oceny efektów swojej pracy.

 • Motywacja do nauki.
  Etap skoncentrowany będzie na motywowaniu uczestników szkolenia do czynnego udziału w procesie nauki. Podpowiemy Ci jakie masz możliwości, aby zachęcać uczestników do angażowania się przez cały czas trwania kursu. Poznasz jaką role odgrywa program nauczania (curriculum), wybrana technologia oraz zarządzanie czasem szkolenia w kreowaniu entuzjazmu do nauki.

 • Ewaluacja strategii edukacyjnej.
  Ostatni moduł Akademii poświecimy na naukę ewaluacji strategii kształcenia. Poznasz cztery filary oceny swoich programów szkoleniowych. Celem tego procesu jest doskonalenie swoich metod i programów rozwojowych. Własna refleksja, ocena współpracowników, informacja zwrotna od uczestników oraz ocena metodyczna to sposoby na bycie lepszym edukatorem.

Program

onboarding

 • Specyfika kształcenia online.
 • Rola technologii w edukacji zdalnej.
 • Szkolenia a kursy online.
 • Kompetencje trenera online.
 • Wymaganie technologiczne w pracy na odległość.
 • Zaplecze sprzętowe adekwatne do form kształcenia.

Akademia Prowadzenia Szkoleń Online Moderator przeprowadzi Cię przez aspekty pedagogiczne i technologiczne, istotne w procesie tworzenia szkoleń zdalnych. Bez względu na Twoje umiejętności techniczne jak i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wyposażymy Cię w zestaw umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać natychmiast w swojej pracy. Pokażemy Ci, krok po kroku, z jakich elementów składa się cały proces przygotowania i prowadzenie szkoleń online. Cały kurs to 6 tygodni. W trakcie proponujemy spotkania z trenerem, konsultacje indywidualne, ćwiczenia oraz samokształcenie.

Wprowadzenie do szkoleń zdalnych

etap 1

etap 2

 • Motywacja wewnętrzna w pracy trenera.
 • Rola samorozwoju w podążaniu za zmiennością technologii.
 • Nauczanie klasyczne a zdalne.
 • Międzynarodowe praktyki szkoleń online.
 • Wykorzystanie taksonomii Blooma w pracy trenera.
 • Awatar uczestnika szkoleń – rola i tworzenie.
 • Konstruowanie celów szkoleniowych.
 • Savoir vivre w pracy zdalnej.
 • Człowiek w środowisku zdalnym (aspekty psychologiczne).
 • Psychiczne zmęczenie technologią – przyczyny i zapobieganie.
 • Przeniesienie metod klasycznych prowadzenia szkoleń do świata online.
 • Rola estetyki wizualnej (Executive online presence).
 • Learning management system na usługach prowadzącego.
 • Efektywny i efektowny webinar.
 • Pedagogika ponad technologią.
 • Dobór narzędzi do celów szkoleniowych.
 • Wykorzystanie Open Educational Resources.
 • Techniki tworzenie prezentacji do szkoleń online.
 • Atrakcyjne materiały szkoleniowe – zasady tworzenia.
 • Zarządzanie czasem w pracy trenera.
 • Rola wideo w szkoleniach zdalnych.
 • User-generated content jako metoda szkoleniowa.
 • Praca kolaboratywna na szkoleniu.

etap 3

Istota kształcenia zdalnego

Planowanie nauczania online

Technologia i jej zastosowanie

etap 4

etap 5

 • Ankiety i formularze – zasady tworzenia.
 • Quizy jako metoda pomiaru postępów uczestników.
 • Ocena synchroniczna i asynchroniczna.
 • Grywalizacja jako metoda pomiaru efektów kształcenia.
 • Zagrożenia w procesie ewaluacji.
 • Informacja zwrotna w trakcie trwanie kursu.
 • Ocena jako element procesu dydaktycznego.
 • Ewaluacja, która motywuje do rozwoju.
 • Aktywizowanie uczestników przed i w trakcie szkolenia.
 • Partycypacyjne metody prowadzenie szkoleń.
 • Aktywność a przyswajanie wiedzy na szkoleniu.
 • Minimalizowanie efektu próżniactwa społecznego.
 • Technologia sprzyjająca aktywności uczestników.
 • Pułapki nadmiernej atrakcyjności.
 • Budowanie prawdziwej satysfakcji wśród uczestników.
 • Przygotowanie egzaminu końcowego.
 • Etiuda szkoleniowa wraz z sesja informacji zwrotnej.
 • Praktyczne metody zbierania opinii uczestników.
 • Cztery filary oceny wartości szkolenia.
 • Ewaluacja kursu – metapoziom.

etap 6

Ocena efektów kształcenia

Motywacja do nauki

Ewaluacja strategii edukacyjnej

Parametry techniczne

 • Pracujemy zdalnie korzystając w bezpiecznych i sprawdzonych narzędzie technologii informacyjnej.
 • Kurs prowadzimy cyklicznie według ustalonego harmonogramu tygodniowego.
 • Oferujemy własne narzędzia do wideo i audiokonferencji.
 • Wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi zdalnych dla zwiększenia skuteczności działań.
 • Akademię prowadzą trenerzy z międzynarodowymi certyfikatami szkoleń online.
 • Wspieramy uczestników w wyzwaniach technologicznych.
 • Udostępniamy wszystkie materiały w formie zdalnej.

Trenerzy

Szkolenia oparte na dowodach

Sławomir Jarmuż

Malva Gąsowska

Tomasz Witkowski

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener i coach. Na co dzień buduje mosty między rzetelną wiedzą psychologiczną a potrzebami biznesu. Przygotował wiele programów szkoleniowych dotyczących: zarządzania, sprzedaży, negocjacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i coachów. W swojej karierze przeprowadził blisko 1000 szkoleń i coachingów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.

Współwłaściciel firmy, członek zarządu, psycholog. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i żeglarstwa, miłośnik jazzu i muzyki dawnej. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hildesheim (Niemcy), Uniwersytecie SWPS. Szkoli począwszy od grudnia 1990 r. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu szkół trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. W 2010 r. został wyróżniony tytułem “Racjonalisty Roku” przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, ponad sto popularnonaukowych, brał udział w wielu audycjach radiowych, telewizyjnych, udzielał wywiadów w kraju i zagranicą. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek, w tym dwóch wydanych w Stanach Zjednoczonych.

Absolwentka Uniwersytety Wrocławskiego kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Organizator letnich obozów szkoleniowych dla młodzieży z całego świata dla firmy Tomorrow’s America Foundation.Tłumacz konsekutywny i symultaniczny dla międzynarodowej firmy InterNET Service Corporation. Tłumacz i autorka artykułów i opracowań szkoleniowych oraz produktowych dla międzynarodowego miesięcznika Bliżej Biznesu. Dyrektor Metodyczny firmy szkoleniowej odpowiedzialna m.in. za rekrutowanie i szkolenie nowych pracowników, szkolenia miesięczne kadry, hospitację istniejących trenerów i lektorów.

Malva Gąsowska

Międzynarodowy trener biznesu i coach. Absolwentka Uniwersytety Wrocławskiego kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w metodologii PMI. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Szkołę Coachingu Managerskiego MODERATOR. Ukończyła podyplomowo Uniwersytet New South Wales w Sydney z Nauczania Online. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie zarządzania talentami, komunikacji, negocjacji, zarządzania ludźmi, motywacji i oceny pracowników, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji, autoprezentacji, uważności i dobrego samopoczucia, zarządzania stresem, szkolenia w zakresie krytycznego i analitycznego myślenia, rozwiązywanie konfliktów i współpraca w sektorach biznesowym, szkoleniowym, kosmetycznym, usługowym i produkcyjnym.

Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener i coach. Na co dzień buduje mosty między rzetelną wiedzą psychologiczną a potrzebami biznesu. Przygotował wiele programów szkoleniowych dotyczących: zarządzania, sprzedaży, negocjacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i coachów. W swojej karierze przeprowadził blisko 1000 szkoleń i coachingów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.

Malva Gąsowska

Absolwentka Uniwersytety Wrocławskiego kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Organizator letnich obozów szkoleniowych dla młodzieży z całego świata dla firmy Tomorrow’s America Foundation.Tłumacz konsekutywny i symultaniczny dla międzynarodowej firmy InterNET Service Corporation. Tłumacz i autorka artykułów i opracowań szkoleniowych oraz produktowych dla międzynarodowego miesięcznika Bliżej Biznesu. Dyrektor Metodyczny firmy szkoleniowej odpowiedzialna m.in. za rekrutowanie i szkolenie nowych pracowników, szkolenia miesięczne kadry, hospitację istniejących trenerów i lektorów.

Tomasz Witkowski

Współwłaściciel firmy, członek zarządu, psycholog. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i żeglarstwa, miłośnik jazzu i muzyki dawnej. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hildesheim (Niemcy), Uniwersytecie SWPS. Szkoli począwszy od grudnia 1990 r. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu szkół trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. W 2010 r. został wyróżniony tytułem “Racjonalisty Roku” przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, ponad sto popularnonaukowych, brał udział w wielu audycjach radiowych, telewizyjnych, udzielał wywiadów w kraju i zagranicą. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek, w tym dwóch wydanych w Stanach Zjednoczonych.

Agnieszka Kotarba

Paweł Gąsowski

Andrzej Kaźmierczak

Coach, trener biznesu, psycholog. Absolwentka specjalizacji menagerskiej i zarządzania sportem, na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zarządzania informacją na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami PMI w Wyższej Szkole Bankowej. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja z psychologii przedsiębiorczości i zarządzania. Od niemal 10 lat skoncentrowana na wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego pracowników różnych szczebli korporacji, poprzez ciągłe uzupełnianie własnych kompetencji praktycznych i merytorycznych. Jako ekspert dopasowuje metody i programy szkoleniowe, tak aby odpowiadały na potrzeby Klientów, dbając jednocześnie o motywację i zaangażowanie Zespołów, do których adresowany jest materiał dydaktyczny.

Prezes zarządu. Wykładowca. Trener. Koordynator i kierownik projektów. Twórca programów rozwojowych w korporacjach. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderatora. W trakcie pracy zawodowej w obszarze zarządzanie zmianą, odpowiedzialny był za rozwój kompetencji 3000 pracowników firmy finansowej. Współtworzył politykę rozwoju personalnego w firmach. Wpierał wdrażanie programów zarządzania jakością Six Sigma. Jako współautor gier szkoleniowych wykorzystywanych w procesie zarządzania zmianą został wielokrotnie nagrodzony przez Project Managment Institute za najlepszy produkt szkoleniowy roku.

Trener, coach, badacz rynku – absolwent socjologii na kierunku Komunikacja Społeczna UWr, Szkoły Coachingu, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu oraz Szkoły Menedżerskiej organizowanej przez Allied Domecq Retailing w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu, pracował także, w dużych międzynarodowych korporacjach. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalista w szkoleniach w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji, sprzedaży, autoprezentacji oraz umiejętności trenerskich. Realizuje badania focus group, mystery shopping, zajmuje się doradztwem i konsultacjami dla menedżerów najwyższego szczebla. Prywatnie miłośnik ludzi i rozmów z nimi.

Agnieszka Kotarba

Paweł Gąsowski

Andrzej Kaźmierczak

Coach, trener biznesu, psycholog. Absolwentka specjalizacji menagerskiej i zarządzania sportem, na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zarządzania informacją na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami PMI w Wyższej Szkole Bankowej. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja z psychologii przedsiębiorczości i zarządzania. Od niemal 10 lat skoncentrowana na wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego pracowników różnych szczebli korporacji, poprzez ciągłe uzupełnianie własnych kompetencji praktycznych i merytorycznych. Jako ekspert dopasowuje metody i programy szkoleniowe, tak aby odpowiadały na potrzeby Klientów, dbając jednocześnie o motywację i zaangażowanie Zespołów, do których adresowany jest materiał dydaktyczny.

Agnieszka Kotarba

Paweł Gąsowski

Andrzej Kaźmierczak

Trener, coach, badacz rynku – absolwent socjologii na kierunku Komunikacja Społeczna UWr, Szkoły Coachingu, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu oraz Szkoły Menedżerskiej organizowanej przez Allied Domecq Retailing w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu, pracował także, w dużych międzynarodowych korporacjach. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalista w szkoleniach w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji, sprzedaży, autoprezentacji oraz umiejętności trenerskich. Realizuje badania focus group, mystery shopping, zajmuje się doradztwem i konsultacjami dla menedżerów najwyższego szczebla. Prywatnie miłośnik ludzi i rozmów z nimi.

Paweł Gąsowski

Prezes zarządu. Wykładowca. Trener. Koordynator i kierownik projektów. Twórca programów rozwojowych w korporacjach. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderatora. W trakcie pracy zawodowej w obszarze zarządzanie zmianą, odpowiedzialny był za rozwój kompetencji 3000 pracowników firmy finansowej. Współtworzył politykę rozwoju personalnego w firmach. Wpierał wdrażanie programów zarządzania jakością Six Sigma. Jako współautor gier szkoleniowych wykorzystywanych w procesie zarządzania zmianą został wielokrotnie nagrodzony przez Project Managment Institute za najlepszy produkt szkoleniowy roku.

Szkolenie online

Najlepsze praktyki w nowej formie

Świat biznesu się „uzdalnia” a szkolenia wraz z nim. Odpowiadamy więc na potrzeby firm w nowej rzeczywistości. Moderator oferuje swoim Klientom tradycyjnie wysoką jakość, tym razem także online. Nowe ścieżki komunikacji otwierają też nowe możliwości rozwojowe. Możemy współpracować: bezpiecznie, wygodnie i na wysokim poziomie merytorycznym.

Akademia | Wybierz dla siebie

Moderator Sp. z o.o.

ul. Św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław

NIP: 8982197272

kghm hp medicover eurozet
kruk rawlplug 3m volvo
sonel danfoss kaufland capgemini
vetoquinol whirlpool polwell hafele
mbank toyota santander amazon