Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi.

Stanisław Jerzy Lec

Spotkania online przeznaczone dla menedżerów, specjalistów, trenerów i coachów, którzy poszukują dodatkowych bodźców rozwojowych w swojej działalności.

Konsultacje indywidualne

od 500 zł netto + 23% VAT

B2B | B2C

od 60 minut

Wyślij zgłoszenie – zaplanujemy z Tobą najlepszy plan rozwoju.

Program

Istotą działań jest praca z bardzo doświadczonym trenerem biznesu (mentorem) nad ustalonym zakresem działań. Cel i czas współpracy są ustalane w trakcie procesu ofertowania.

Coaching
Planowany i dwustronny proces, w którym człowiek rozwija swoje kompetencje w celu osiągania lepszych wyników działań.

Doradztwo
Pomoc w pokonaniu problemu. Udzielenie rad i wskazówek, a niekiedy wsparcie w przezwyciężeniu barier emocjonalnych związanych z rozwiązaniem problemu.

Mentoring
Wskazówki dotyczące życia osobistego i zawodowego. Mentor stanowi wzorzec do naśladowania.

Superwizje
Obserwacje próbki pracy w sytuacjach codziennych połączone z sesją informacji zwrotnych.

Trening/szkolenie
Nabywanie nowej wiedzy lub zdobywanie nowych umiejętności.

Mieszane

Planowany na potrzeby zamawiającego zestaw różnych działań wspierających.

Formy pracy jeden na jeden

Klient ma pozytywny stosunek do pracy wybranej metody wsparcia.

Konsultant posiada wiedzę/doświadczenie w zakresie wsparcia.

Obszar pracy jest ustalony między stronami z wyprzedzeniem.

Konsultant kieruje się w swojej pracy powszechnie uznawanymi normami etycznymi.

Założenia oferty

 • treści merytorycznych prowadzonych szkoleń
 • zarządzania ludźmi
 • sprzedaży
 • negocjacji
 • komunikacji
 • zarządzania projektami
 • warsztatu trenerskiego
 • zarządzania strategicznego
 • stawiania i realizacji celów
 • podejmowania trudnych decyzji
 • kierowania karierą
 • innych, ustalone przez Klienta

Czego może dotyczyć wsparcie?

Parametry techniczne

 • Pracujemy zdalnie korzystając w bezpiecznych i sprawdzonych narzędzie technologii informacyjnej.
 • Spotkania prowadzimy w ustalonych z klientem godzinach i w ramach przyjętego harmonogramu.
 • Oferujemy własne narzędzia do wideo i audiokonferencji, jak i dostosowujemy się do wymagań technologicznych klienta.
 • Wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi zdalnych dla zwiększenia skuteczności działań.
 • Pracujemy również w formacie blended learning.

Trenerzy

Szkolenia oparte na dowodach

Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener i coach. Na co dzień buduje mosty między rzetelną wiedzą psychologiczną a potrzebami biznesu. Przygotował wiele programów szkoleniowych dotyczących: zarządzania, sprzedaży, negocjacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i coachów. W swojej karierze przeprowadził blisko 1000 szkoleń i coachingów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.

Malva Gąsowska

Międzynarodowy trener biznesu i coach. Absolwentka Uniwersytety Wrocławskiego kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w metodologii PMI. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Szkołę Coachingu Managerskiego MODERATOR. Ukończyła podyplomowo Uniwersytet New South Wales w Sydney z Nauczania Online. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie zarządzania talentami, komunikacji, negocjacji, zarządzania ludźmi, motywacji i oceny pracowników, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji, autoprezentacji, uważności i dobrego samopoczucia, zarządzania stresem, szkolenia w zakresie krytycznego i analitycznego myślenia, rozwiązywanie konfliktów i współpraca w sektorach biznesowym, szkoleniowym, kosmetycznym, usługowym i produkcyjnym.

Tomasz Witkowski

Współwłaściciel firmy, członek zarządu, psycholog. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i żeglarstwa, miłośnik jazzu i muzyki dawnej. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hildesheim (Niemcy), Uniwersytecie SWPS. Szkoli począwszy od grudnia 1990 r. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu szkół trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. W 2010 r. został wyróżniony tytułem “Racjonalisty Roku” przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, ponad sto popularnonaukowych, brał udział w wielu audycjach radiowych, telewizyjnych, udzielał wywiadów w kraju i zagranicą. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek, w tym dwóch wydanych w Stanach Zjednoczonych.

Robert Koliński

Trener i coach. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachingu MODERATOR. Swoją wiedzę w obszarze bezpieczeństwa poszerzał w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz PIP. Kierownik projektów i zespołów bezpieczeństwa. Audytor norm ISO (14001, 18001, 27001, 28000) oraz British Standards Institution (22999). Jego obszary kompetencji trenerskich to kultura organizacji oparta na bezpieczeństwie, przywództwo w bezpieczeństwie, komunikacja, rozwiązywanie problemów, planowanie strategiczne, zarządzanie procesowe, zarządzanie kryzysowe, audyt.

Agnieszka Kotarba

Paweł Gąsowski

Andrzej Kaźmierczak

Coach, trener biznesu, psycholog. Absolwentka specjalizacji menagerskiej i zarządzania sportem, na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zarządzania informacją na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami PMI w Wyższej Szkole Bankowej. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja z psychologii przedsiębiorczości i zarządzania. Od niemal 10 lat skoncentrowana na wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego pracowników różnych szczebli korporacji, poprzez ciągłe uzupełnianie własnych kompetencji praktycznych i merytorycznych. Jako ekspert dopasowuje metody i programy szkoleniowe, tak aby odpowiadały na potrzeby Klientów, dbając jednocześnie o motywację i zaangażowanie Zespołów, do których adresowany jest materiał dydaktyczny.

Agnieszka Kotarba

Paweł Gąsowski

Andrzej Kaźmierczak

Trener, coach, badacz rynku – absolwent socjologii na kierunku Komunikacja Społeczna UWr, Szkoły Coachingu, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu oraz Szkoły Menedżerskiej organizowanej przez Allied Domecq Retailing w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu, pracował także, w dużych międzynarodowych korporacjach. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalista w szkoleniach w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji, sprzedaży, autoprezentacji oraz umiejętności trenerskich. Realizuje badania focus group, mystery shopping, zajmuje się doradztwem i konsultacjami dla menedżerów najwyższego szczebla. Prywatnie miłośnik ludzi i rozmów z nimi.

Paweł Gąsowski

Prezes zarządu. Wykładowca. Trener. Koordynator i kierownik projektów. Twórca programów rozwojowych w korporacjach. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderatora. W trakcie pracy zawodowej w obszarze zarządzanie zmianą, odpowiedzialny był za rozwój kompetencji 3000 pracowników firmy finansowej. Współtworzył politykę rozwoju personalnego w firmach. Wpierał wdrażanie programów zarządzania jakością Six Sigma. Jako współautor gier szkoleniowych wykorzystywanych w procesie zarządzania zmianą został wielokrotnie nagrodzony przez Project Managment Institute za najlepszy produkt szkoleniowy roku.

Sławomir Jarmuż

Malva Gąsowska

Tomasz Witkowski

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener i coach. Na co dzień buduje mosty między rzetelną wiedzą psychologiczną a potrzebami biznesu. Przygotował wiele programów szkoleniowych dotyczących: zarządzania, sprzedaży, negocjacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i coachów. W swojej karierze przeprowadził blisko 1000 szkoleń i coachingów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.

Współwłaściciel firmy, członek zarządu, psycholog. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i żeglarstwa, miłośnik jazzu i muzyki dawnej. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hildesheim (Niemcy), Uniwersytecie SWPS. Szkoli począwszy od grudnia 1990 r. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu szkół trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. W 2010 r. został wyróżniony tytułem “Racjonalisty Roku” przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, ponad sto popularnonaukowych, brał udział w wielu audycjach radiowych, telewizyjnych, udzielał wywiadów w kraju i zagranicą. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek, w tym dwóch wydanych w Stanach Zjednoczonych.

Międzynarodowy trener biznesu i coach. Absolwentka Uniwersytety Wrocławskiego kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w metodologii PMI. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Szkołę Coachingu Managerskiego MODERATOR. Ukończyła podyplomowo Uniwersytet New South Wales w Sydney z Nauczania Online. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie zarządzania talentami, komunikacji, negocjacji, zarządzania ludźmi, motywacji i oceny pracowników, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji, autoprezentacji, uważności i dobrego samopoczucia, zarządzania stresem, szkolenia w zakresie krytycznego i analitycznego myślenia, rozwiązywanie konfliktów i współpraca w sektorach biznesowym, szkoleniowym, kosmetycznym, usługowym i produkcyjnym.

Sławomir Jarmuż

Malva Gąsowska

Robert Koliński

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener i coach. Na co dzień buduje mosty między rzetelną wiedzą psychologiczną a potrzebami biznesu. Przygotował wiele programów szkoleniowych dotyczących: zarządzania, sprzedaży, negocjacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i coachów. W swojej karierze przeprowadził blisko 1000 szkoleń i coachingów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.

Trener i coach. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachingu MODERATOR. Swoją wiedzę w obszarze bezpieczeństwa poszerzał w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz PIP. Kierownik projektów i zespołów bezpieczeństwa. Audytor norm ISO (14001, 18001, 27001, 28000) oraz British Standards Institution (22999). Jego obszary kompetencji trenerskich to kultura organizacji oparta na bezpieczeństwie, przywództwo w bezpieczeństwie, komunikacja, rozwiązywanie problemów, planowanie strategiczne, zarządzanie procesowe, zarządzanie kryzysowe, audyt.

Międzynarodowy trener biznesu i coach. Absolwentka Uniwersytety Wrocławskiego kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w metodologii PMI. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Szkołę Coachingu Managerskiego MODERATOR. Ukończyła podyplomowo Uniwersytet New South Wales w Sydney z Nauczania Online. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie zarządzania talentami, komunikacji, negocjacji, zarządzania ludźmi, motywacji i oceny pracowników, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji, autoprezentacji, uważności i dobrego samopoczucia, zarządzania stresem, szkolenia w zakresie krytycznego i analitycznego myślenia, rozwiązywanie konfliktów i współpraca w sektorach biznesowym, szkoleniowym, kosmetycznym, usługowym i produkcyjnym.

Agnieszka Kotarba

Paweł Gąsowski

Andrzej Kaźmierczak

Coach, trener biznesu, psycholog. Absolwentka specjalizacji menagerskiej i zarządzania sportem, na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zarządzania informacją na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami PMI w Wyższej Szkole Bankowej. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja z psychologii przedsiębiorczości i zarządzania. Od niemal 10 lat skoncentrowana na wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego pracowników różnych szczebli korporacji, poprzez ciągłe uzupełnianie własnych kompetencji praktycznych i merytorycznych. Jako ekspert dopasowuje metody i programy szkoleniowe, tak aby odpowiadały na potrzeby Klientów, dbając jednocześnie o motywację i zaangażowanie Zespołów, do których adresowany jest materiał dydaktyczny.

Prezes zarządu. Wykładowca. Trener. Koordynator i kierownik projektów. Twórca programów rozwojowych w korporacjach. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderatora.W trakcie pracy zawodowej w obszarze zarządzanie zmianą, odpowiedzialny był za rozwój kompetencji 3000 pracowników firmy finansowej. Współtworzył politykę rozwoju personalnego w firmach. Wpierał wdrażanie programów zarządzania jakością Six Sigma. Jako współautor gier szkoleniowych wykorzystywanych w procesie zarządzania zmianą został wielokrotnie nagrodzony przez Project Managment Institute za najlepszy produkt szkoleniowy roku.

Trener, coach, badacz rynku – absolwent socjologii na kierunku Komunikacja Społeczna UWr, Szkoły Coachingu, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu oraz Szkoły Menedżerskiej organizowanej przez Allied Domecq Retailing w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu, pracował także, w dużych międzynarodowych korporacjach. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalista w szkoleniach w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji, sprzedaży, autoprezentacji oraz umiejętności trenerskich. Realizuje badania focus group, mystery shopping, zajmuje się doradztwem i konsultacjami dla menedżerów najwyższego szczebla. Prywatnie miłośnik ludzi i rozmów z nimi.

Szkolenie online

Najlepsze praktyki w nowej formie

Świat biznesu się „uzdalnia” a szkolenia wraz z nim. Odpowiadamy więc na potrzeby firm w nowej rzeczywistości. Moderator oferuje swoim Klientom tradycyjnie wysoką jakość, tym razem także online. Nowe ścieżki komunikacji otwierają też nowe możliwości rozwojowe. Możemy współpracować: bezpiecznie, wygodnie i na wysokim poziomie merytorycznym.

Konsultacje indywidualne | Wybierz dla siebie

Moderator Sp. z o.o.

ul. Św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław

NIP: 8982197272

kghm hp medicover eurozet
kruk rawlplug 3m volvo
sonel danfoss kaufland capgemini
vetoquinol whirlpool polwell hafele
mbank toyota santander amazon
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej